FRÅGOR OCH SVAR

HUR OFTA SKALLA VI STÄMMA INSTRUMENTET ?


Jag brukar rekommendera 2 ggr per år  Skolor,Kyrkor : Inför  varje konsert

Privatperson : 1 ggr per år vid normal användning.


VARFÖR SKALL VI STÄMMA VARJE ÅR ?


För en bättre stämhållning.

Ju fler år man hoppar över stämning desto sämre stämhållning får man.

HUR LÄNGE HÅLLER EN STÄMNING  ?


En stämhållning är en färskvara och rör sig med luftfuktighet,

hårt spelande och olika yttre och inre faktorer.

Stämning rör sig i stora drag 2 ggr per år -Sommar och Vinter !STÄMMER DU SJÄLV MED APPARAT ?


Nej jag använder örat

RENOVERINGSARBETEN

Vi utför även renoveringsabeten på,Piano och Flyglar